Aktualności

 

2017.04.06
 - 
Uruchomienie strony www konferencji!
2017.04.07
 -
Uruchomienie rejestracji poprzez formularz na stronie www konferencji!
2017.06.13
 -
Przedłużenie terminu rejestracji. Szczegóły w zakładce "Ważne daty"!
2017.07.01
 -
Decyzją Komitetu Organizacyjnego OSA 2017 został przedłużony termin rejestracji o kolejne dwa tygodnie. Szczegóły w zakładce "Ważne daty"!
2017.07.07
 -
Potwierdzamy, że terminy rejestracji organizowanych podczas konferencji OSA 2017 zebrań: Komitetu Akustyki PAN i ZG PTA są takie same, jak na konferencję OSA 2017.
2017.07.07
 -

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem konferencję LXIV Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA 2017).

2017.07.13
 -
Przypominamy, że ostateczny termin nadsyłania artykułów upływa 4 sierpnia 2017r. !!!
2017.09.01
 -
Organizatorzy konferencji OSA 2017 informują, że na stronie konferencji jest
już dostępny jej program. Prosimy o zapoznanie się z programem. !!!

Ponadto, uczestnikom wycieczki "Szlakiem zabytków techniki" przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w ciepłą odzież, ponieważ w Zabytkowej Kopalni Srebra panuje niska temperatura (ok. 10 stop. C).

Osoby, które nie dokonały wyboru wycieczki, prosimy o przemyślenie swoich preferencji i dokonanie wyboru
po przybyciu na konferencję, podczas rejestracji. Do wyboru jest jedna z dwóch wycieczek: „Szlakiem Orlich Gniazd” - wycieczka na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej  lub „Szlakiem Zabytków Techniki” – m.in. zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra. Obie wycieczki zakończą się zwiedzaniem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej  Polskiego Radia i wspólną kolacją poza Hotelem.

Osoby, które nie planują udziału w żadnej z wycieczek są proszone o przesłanie stosownej informacji do Sekretarza Konferencji.
Dla osób, które prześlą taką informację do Sekretarza Konferencji, organizatorzy zapewnią obiad w Hotelu oraz transport do siedziby NOSPR na zwiedzanie i wspólną kolację.

Jeśli ktoś z ww. osób nie decyduje się na zwiedzanie NOSPR i wspólną kolację poza Hotelem to prosimy również o przesłanie stosownej informacji do Sekretarza Konferencji.
Dla osób, które prześlą taką informację do Sekretarza Konferencji, organizatorzy  zapewnią kolację w Hotelu.

2017.09.01
 -
Informujemy, że są już zamieszczone programy wycieczek w zkaładce Program konferencji.