Aktualności

 

2017.04.06
 - 
Uruchomienie strony www konferencji!
2017.04.07
 -
Uruchomienie rejestracji poprzez formularz na stronie www konferencji!
2017.06.13
 -
Przedłużenie terminu rejestracji. Szczegóły w zakładce "Ważne daty"!
2017.07.01
 -
Decyzją Komitetu Organizacyjnego OSA 2017 został przedłużony termin rejestracji o kolejne dwa tygodnie. Szczegóły w zakładce "Ważne daty"!
2017.07.07
 -
Potwierdzamy, że terminy rejestracji organizowanych podczas konferencji OSA 2017 zebrań: Komitetu Akustyki PAN i ZG PTA są takie same, jak na konferencję OSA 2017.
2017.07.07
 -

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem konferencję LXIV Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA 2017).

2017.07.13
 -
Przypominamy, że ostateczny termin nadsyłania artykułów upływa 4 sierpnia 2017r. !!!