Dla Delegatów na Zjazd

Karta zgłoszenia udziału w Zjeździe Delegatów PTA - 11.09.2017r.

Uwaga! Formularz ten dotyczy tylko Delegatów, którzy nie uczestniczą w Konferencji OSA 2017 !


-

Adres do korespondencji

-

Dane do rachunku


-


-

* pole wymagane