Dla uczestników zebrania Komitetu Akustyki PAN

Karta zgłoszenia udziału w zebraniu Komitetu Akustyki PAN - 11.09.2017 r.

Uwaga! Formularz ten dotyczy tylko osób, które nie uczestniczą w Konferencji OSA 2017 !


-

Adres do korespondencji

-

Dane do rachunku


-


-

* pole wymagane