Dla uczestników zebrania ZG PTA

Karta zgłoszenia udziału w zebraniu ZG PTA - 11.09.2017r.

Uwaga! Formularz ten dotyczy tylko osób, które nie uczestniczą w Konferencji OSA 2017 !


-

Adres do korespondencji

-

Dane do rachunku


-


-

* pole wymagane