Konkurs im. M. Kwieka

Serdecznie zapraszamy młodych akustyków (poniżej 36 lat)

do wzięcia udziału w

„Konkursie o nagrodę im. Marka Kwieka”,


inicjatora i organizatora pierwszych Otwartych Seminariów z Akustyki oraz
jednego z inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Konkurs odbędzie się w ramach OSA 2017

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu
oraz przewodniczący sądu konkursowego

dr inż. Roman Bukowski

 

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać pisemnie drogą emajlową na adres:

Roman.Bukowski@polsl.pl


Regulamin konkursu