Tematyka

 • Akustyka biomedyczna
 • Akustyka budowli
 • Akustyka fizyczna
 • Akustyka mowy
 • Akustyka muzyczna
 • Akustyka środowiska
 • Akustyka techniczna
 • Akustyka wnętrz
 • Badanie materiałów
 • Elektroakustyka
 • Hydroakustyka
 • Protetyka słuchu
 • Psychoakustyka
 • Ultradźwięki
 • Walka z hałasem
 • Wibroakustyka
 • Inne podobne zagadnienia

 

Językiem konferencji jest język polski i język angielski.

Publikowane w ramach konferencji artykuły będą recenzowane.