Ważne daty

Organizatorzy konferencji informują, że data nadsyłania pełnych artykułów, ustalona obecnie na 4 sierpnia 2017, jest datą ostateczną. Artykuły, które zostaną przesłane po tej dacie, nie zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej, a ich streszczenie nie zostanie opublikowane w Archives of Acoustics.

Organizatorzy przypominają o konieczności zamieszczenia w artykule streszczenia w języku angielskim, według wzoru umieszczonego w szablonie artykułu konferencyjnego.

 

Zgłoszenia i nadsyłanie abstraktów
do 14 lipca 2017 r.
Opłata
do 28 lipca 2017 r.
Akceptacja abstraktów
do 21 lipca 2017 r.
Nadsyłanie artykułów

do 4 sierpnia 2017 r.

 

Ostateczny termin nadsyłania artykułów upływa 4 sierpnia 2017 r. !!!

Termin rejestracji dla uczestników zebrania Komitetu Akustyki PAN , zebrania ZG PTA oraz zjadu Delegatów PTA upływa 14 lipca 2017 roku.

Rejestracja na te zebrania dotyczy tylko tych z Państwa, którzy nie uczestniczą w konferencji OSA 2017 (uczestnicy konferencji OSA 2017 w formularzu rejestracji na konferencję mogą podać uczestnictwo w zebraniach).