Informacje dla autorów

Materiały konferencyjne zostaną wydane w postaci książki.

Artykuły do ksiązki materiałów konferencyjnych można przesyłać w języku polskim lub angielskim. Liczba stron artykułu nie powinna przekraczać 12. Minimalna liczba stron zależy od liczby znaków i powierzchni rysunków. Ażeby artykuł został zaliczony jako rozdział w monografii, musi mieć objętość co najmniej połowy arkusza drukarskiego, czyli 20.000 znaków tekstu, lub 1.500 cm2 powierzchni rysunków, lub ich kombinację.

Uwaga! Korzystając z narzędzi edytora tekstowego do zliczania liczby znaków należy wziąć pod uwagę, że wyznaczona liczba zwykle nie uwzględnia wzorów matematycznych.

Instrukcja przygotowania artykułu (w języku polskim).

Instrukcja przygotowania artykułu (w języku angielskim).