Konkurs Stypendia dla Młodych Naukowców

KONKURS

Stypendia dla Młodych Naukowców

w postaci

pokrycia opłaty konferencyjnej związanej z uczestnictwem w OSA 2017

 

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu z nominacji ZG PTA

dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.

 

Proszę każdy z Oddziałów PTA o przesłanie zgłoszenia zawierającego dokumenty wyszczególnione w punktach 3 i 4 Regulaminu na adres mailowy

Franciszek.Witos@polsl.pl

 

REGULAMIN KONKURSU